Organizer

WEBSITE | FACEBOOK

Asociația pentru Promovarea Artelor Contemporane (APAC) a fost înființată în anul 2010 cu scopul de a promova și susține artiștii din sfera artelor contemporane vizuale în demersurile lor creative și de a facilita accesul publicului la arta contemporană de calitate. Obiectivul principal al APAC este dezvoltarea unor programe care 1) să identifice nevoile din domeniul artei contemporane în România, după cum și dificultățile receptării artei de către public și 2) să se constituie ca o alternativă pentru politicile instituțiilor culturale publice și/sau acolo unde jucătorii din piața privată nu reușesc să ofere soluții satisfăcătoare, furnizând instrumente de lucru pentru artiști și teoreticieni, și platforme comunicaționale și educaționale pentru public.

Prin activitățile desfășurate, APAC și-a propus de la început să conecteze publicul autohton la arta contemporană, să încurajeze debutul și să atragă atenția asupra unor probleme sociale sau să le amelioreze prin artă.În acest sens, în paralel cu înființarea și gestionarea centrului cultural Independent 84 (2011, 2012) și a spațiului multifuncțional ART HUB (2013), APAC a inițiat în 2010 și 2011 Programul Visual Support cu peste 12 expoziții organizate, în 2012 și 2013 Programul GrowArt (GrowArt Talks, Tabăra pentru tineri artiști GrowArt Sfântu Gheorghe și Licitația de artă contemporană GrowArt), seriile de dezbateri cu caracter artistic și social și cursurile ART HUB Lectures.

Începând cu 2014, APAC își prioritizează activitatea în organizarea și dezvoltarea proiectului cultural internațional Bucharest Art Week a cărui primă ediție a avut loc în toamna anului trecut, conceput ca un eveniment-umbrelă menit a crea cadrul pentru manifestări ample și variate, oferindu-le o acoperire media vastă și impact în rândul publicului larg.

WEBSITE | FACEBOOK

The Association for Contemporary Art Promotion (APAC) was established in 2010 in order to promote and support contemporary visual artists in their creative endeavors and to facilitate public the access for the general public to quality art . The main objective of APAC is to develope programs that 1) could identify the contemporary art field need in Romania, as well as the difficulties coming from how is art perceived by the public and 2) could act as an alternative for policies of public cultural institutions and / or where the private market players fail to provide satisfying solutions, providing working tools for theoreticians and artists and platforms of communication and education with/for the audience .

From the beginning, through our activities we aim to connect the indigenous public to contemporary art , to encourage start-ups and to draw attention on social problems or to reduce their negative impact through art. In this regard, APAC founded and managed Independent84 cultural centre (2011, 2012) and ART HUB multufunctional space (2013 ) while simultaneously started to initiate the Visual Support Program in 2010 and 2011 with over 12 exhibitions, the GrowArt Program ( GrowArt Talks, GrowArt Camp and GrowArt contemporary art Auction) in 2012 and 2013, and the series of social and artistic debates and ART HUB lectures.

From 2014, APAC focuses its activity on organizing and developing the international cultural project Bucharest Art Week, whose first edition took place last autumn, and that is designed as an umbrella-event meant to create the framework for extensive and diverse manifestations, offering a large media coverage and impact within the general public.