Curatorial intentions

”Lecția naturii”

 

Intențiile acestei propuneri curatoriale, ce urmează să definească cea de-a treia ediție a Bucharest Art Week 2016, preluând un format caleidoscopic – expoziții de autor și colective, discuții și prelegeri, ateliere și rezidențe artistice – sunt acelea de a explora, în dialog cu artiști, teoreticieni și public, felul în care o serie de practici artistice extrem de diverse, laolaltă cu observații și cercetări de natură filosofică, pornesc de la sau / și se opresc la natură, o dezgolesc, o interoghează, o imaginează potrivit unor noi scenarii.

Oana Tănase

martie 2016

”The Lesson of Nature”

 

The intentions of this curatorial proposal, which will define the third edition of Bucharest Art Week 2016, resuming a kaleidoscope format – solo and collective exhibitions, discussions and lectures, workshops and artists’ residences – are to explore, in a dialogue with the artists, theorists and the audience, the way in which a series of extremely diverse artistic practices, together with observations and philosophical inquiries, start from and/or stop at nature, how they strip it, question it, imagine it in keeping with new scenarios.